Kąpieliska

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zarządza kołobrzeskimi plażami. Administrowane przez nas plaże mają łączną długość 12,7 km i należą do najczystszych w Polsce. Dbamy o ich czystość oraz bezpieczeństwo przebywających na nich turystów. 

11 przygotowanych kąpielisk oraz bezpieczeństwa przebywających na nich turystów w sezonie letnim strzegą ratownicy WOPR. Kąpieliska strzeżone w sezonie letnim będą funkcjonowały od godziny 10:00 do 18:00 każdego dnia w tygodniu.

Nasze plaże to także przestrzeń wykorzystywana na realizację wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz rozrywkowych. Wyznaczone obszary wodne -kąpieliska są oznakowane na wodzie bojami koloru czerwonego ( dla osób nie umiejących pływać) oraz koloru żółtego( dla umiejących pływać), a także  miejsca niebezpieczne (pale, kamieniste dno).

Od strony lądu na wyznaczonych obszarach ustawione w czasie sezonu letniego są  wieże ratownicze. Każde stanowisko ratownicze jest  wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz jest  odpowiednio oznakowane.

Przed wejściem na kąpieliska  ustawione są tablice informacyjne z regulaminem kąpieliska, informacjami o temperaturze wody, powietrza itp. oznakowana jest również droga ratownicza oraz punkty medyczne.

Regulamin kąpieliska strzeżonego:

 1. Kąpieliskiem zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
 2. Kąpielisko jest czynne codziennie w godzinach 10.00-18.00.
 3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Zabrania się:
  a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
  b) sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.
 5. Osoby przebywające na terenie kąpieliska obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 6. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska z wyjątkiem stref wydzielonych liną z chorągiewkami.
 7. Ratownikami są osoby noszące czerwone spodenki i żółte   koszulki z emblematami WOPR.
 8. Osoby przebywające na terenie kąpieliska zobowiązane są stosować się do poleceń ratowników.
 9. Kąpiel dozwolona jest w czasie godzin otwarcia kąpieliska, gdy wywieszona jest biała flaga.
 10. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
  a) przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami czerwonymi (głębokość do 1.20m), jeśli nie umieją pływać,
  b) przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami żółtymi (głębokość do 4m),
  c) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
  d) zakłócać wypoczynku innych osób, popychać i wrzucać do wody,
  e) wchodzić na wieże i łodzie ratownicze,
  f) pływać na pontonach, materacach i innym sprzęcie pneumatycznym pływającym za strefą czerwonych  boi,
  g) korzystać ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej do kąpieli,
  h) wprowadzać zwierząt gospodarskich i domowych,
  i) łowić ryb,
  j) zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska,
  k) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska.
 11. Grupy zorganizowane zgłaszają swoją obecność u starszego ratownika.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska.
 13. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.
 14. Skargi i wnioski należy składać ratownikom do książki skargi wniosków  kąpieliska.

 

 

AED w strefie nadmorskiej

W trosce o bezpieczeństwo wypoczywających osób zakupiono defibrylatory dostępne w obiektach w Kołobrzegu. Gdyby zaszła taka konieczność, udaj się pod wskazany adres gdzie jest dostępny Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny zamontowany w recepcjach obiektów, a personel recepcji został przeszkolony z obsługi AED i udzielenia pierwszej pomocy. 

 • Marine Hotel Kołobrzeg, ul. Sułkowskiego 9a - recepcja czynna całą dobę 
 • Diune Hotel & Resort Kołobrzeg, ul. Sułkowskiego 4a - recepcja czynna całą dobę

 

Zjazdy na plażę dla osób z niepełnosprawnością – uruchamiane są w czasie sezonu letniego:

 • plaża zachodnia przy ,,kąpielisku TRM”- w zależności od warunków terenowych ponieważ bywają takie lata, że w tym miejscu plaża jest zbyt wąska i nie ma możliwości rozłożenia zjazdu.
 • plaża centralna przy kąpieliskach: ,, Bałtyk”, ,,Słoneczko”, ,,Kamienny Szaniec”

 

Plaże na które można wybrać się z psem

Wychodząc na wprost oczekiwaniom mieszkańców oraz wczasowiczów informujemy że wyznaczone zostały 2 odcinki plaż na które można wprowadzać psy. Wymienione poniżej odcinki plaży zostały oznakowane oraz zaopatrzone w bezpłatne podajniki woreczków na nieczystości.

 • Plaża Podczele - na odcinku od ostatniego zejścia na plażę na Osiedlu Podczele na wschód w stronę Ustronia Morskiego, do granicy administracyjnej Miasta Kołobrzeg.
 • Plaża Zachodnia -  450 m na zachód od zejścia przy Hotelu Baltic Plaza w stronę Grzybowa. 

Mapa

miejsca, wydarzenia, obiekty

ZAMKNIJ x
RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej